درخواست ثبت شرکت

شرکت های سهامی خاص

شرکت سهامی خاص هم نوعی از انواع شرکتهای تجاری است که بین سه تا چند شرکت تشکیل می گردد و به تعدادی سهام نقسیم شده و مسئولیت هریک از شرکا بنا به تعداد اسمی سهام است.

نوعی شرکت سهامی که سهام قابل داد و ستد در بورس نیست ولی توسط مردم به راحتی قابل معامله است هنگام تشکیل چنین شرکتی باید تمام سرمایه تان در موقع تاسیس توسط موسسین تامین و بخشی از سرمایه در بانک (۳۵%سرمایه) بلوکه می شود در بدو تاسیس در حسابی به نام شرکت سپرده گذاری شده باشد که مجمع موسسین تشکیل دهنده آن از حداقل سه نفر سهام دار و دو نفر بازرسین (اصلی و علی البدل) است.

حداقل سرمایه برای شرکت مسئولیت محدود ۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد.

مدارک ثبت شرکت سهامی خاص:

۱-مدارک هویتی کل اعضا و بازرسین (کپی کارت ملی و شناسنامه)

۲--دادن اسامی انتخابی برای نام شرکت (پنج نام بر اساس اولویت) چهار سیلاب یا سه سیلاب خاص

 ۳-گواهی عدم سو پیشینه: گواهی عدم سو پیشینه اعضا شرکت (سهامداران) و بازرسین.

مدت اعتبار آن یک ماه و مرجع آن صدور آن پلیس ۱۰+ می باشد.

۴-کپی برابر اصل مدارک هویتی (شناسنامه و کارت ملی اعضا و بازرسین) که بازرسین شرکت نباید قرابت سببی و نسبی با سهامداران داشته باشند.

۵-ارائه فیش واریزی و گواهی پرداخت ۳۵% از بانک که به نام شرکت افتتاح حساب گردیده است

البته توجه گردد که در برخی موارد ثبت شرکتهایی با موضوعاتی مستلزم اخذ مجوز از مراجع ذیربط می باشد باید با توجه به اجازه سازمان ذیربط به آن تاسیس یابد بر همین اساس موسسه ثبتی انتخاب با ارائه معادل سازی مطابق موضوع درخواستی و بهترین راهکار برای ثبت شرکت با موضوع دلخواه بدون نیاز به اخذ مجوز شما را در جهت توسعه کسب و کارتان یاری خواهیم نمود.

فرم درخواست ثبت شرکت

مشخصات شما
مشخصات شرکت
مرحله آخر

نام و نام خانوادگی *  

تلفن ثابت

تلفن همراه *    

ایمیل

نوع فعالیت شرکت *