اخذ کد اقتصادی

کد اقتصادی تا سال ۹۹ کد ۱۲ رقمی بود که از طرف واحد های سازمان امور مالیاتی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری دارند اختصاص داده می شد. در واقع " کد ۱۲ رقمی " کد شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی بود. اما از اواسط سال ۹۹ طبق مصوبه وزیراموراقتصاد و دارایی در راستای مقررات زدایی قرار بر این شد که بعد از تشکیل پرونده کد اقتصادی و تکمیل مدارک، همان شناسه ملی شرکت به عنوان کد اقتصادی شرکت اختصاص داده شود. دریافت کد اقتصادی برای تمام فعالان عرصه تولید، توزیع، خدمات و بازرگانی صادرات و واردات ضروری می باشد. چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی نیاز است جهت فعالیت اقتصادی خود نسبت به ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند. با تخصیص واحد مالیاتی و کلاسه پرونده اشخاص حقیقی و حقوقی ممیزمالیاتی خود را مشخص کرده و برای دریافت کلیه خدمات مالیاتی از قبیل ارسال اظهارنامه مالیاتی و مفاصا حساب مالیاتی (موضوع ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم) و دریافت گواهی نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم) وهمچنین ثبت نام مالیات بر ارزش افزوده به واحد مالیاتی مروبطه مراجعه نموده و خدمات مالیاتی خود را دریافت می نمایند.

 لازم به ذکر است که اخذ کد اقتصادی برای شخصیت­های حقیقی منوط به ارائه پروانه کسب و معرفی محل فعالیت می باشد.