اخذ کارت بازرگانی

کارت بازرگانی

كارت بازرگاني مجوزي است كه به دارنده آن اعم از شخص حقيقي يا حقوقي به موجب ماده ۲ قانون صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲/۰۴/۰۲ مجلس شوراي اسلامي اجازه داده مي شود به امر تجارت در حوزه خارجي بپردازد .

بر اساس مقررات موجود اعتبار كارت بازرگاني از تاريخ صدور يكسال مي باشد و تمديد كارت بازرگاني با ارائه مدارك لازم براي براي مدت مذكور انجام مي گيرد و همان مقرراتی که زمان صدور جاری می باشد جهت تمدید آن هم مجری خواهد بود

شرایط صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی :

۱- یک برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی که به گواهی اداره ثبت شرکت ها رسیده باشد (با امضای متقاضی کارت بازرگانی و اصل گواهی پلمپ دفاتر قانونی از اداره ثبت شرکت ها)

۲ -اصل گواهی عدم سوء پیشینه که از زمان صدور آن نباید بیشتر از یک ماه گذشته باشد.

۳-اصل مفاصا حساب مالیاتی موضوع ۱۸۶ ماده قانون مالیات های مستقیم مبنی بر بلا مانع بودن صدور کارت بازرگانی و نداشتن بدهی مالیاتی

۴-اصل کارت ملی و یک سری کپی کامل از پشت و روی آن
۵ -سه قطعه عکس شش در چهار، جدید، تمام رخ ، ساده
۶ -ارائه اصل و کپی مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم)

۷-اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان ویک سری کپی ازپشت روی آن

۸ -داشتن حداقل سن ۲۳ سال تمام شمسی.

۹ -اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی (با مهر و امضای رئیس شعبه)

۱۰ -ارائه یکی از مدارک ملکی ذیل:
الف-اصل و کپی سند مالکیت شش دانگ به نام متقاضی به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)
ب-اصل و کپی اجاره نامه محضری معتبر و کدرهگیری دارای هولوگرام به نام متقاضی، برای محل کار و به آدرس دفتر کار (آدرس اظهارنامه)

۱۱-ارائه اصل و کپی مدرک تولیدی معتبر از یکی از وازارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی الزامی می باشد.(صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند)
۱۲-ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام و ثبت نام در سایت Tax.gov.irمبنی بر واحدمالیاتی و شماره پرونده مشخص شده باشد

نکاتی پیرامون کارت بازرگانی شخص حقیقی:
کارمندان کلیه وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.
هر شخص نمی تواند بیش از یک کارت بازرگانی اعم از حقوقی یا حقیقی داشته باشد.
برای هر واحد ملکی و به همان آدرس فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.
آدرس های درج شده در اظهارنامه دفترثبت تجارتی ،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه محضری یا کدرهگیری دار باید تجاری و یا اداری و همچنین باید با هم مطابقت داشته باشند.
حضور متقاضی کارت در کلیه امتحان و برگزاری کلاس های آموزشی و تحویل کارت الزامی است.

مقررات مالیاتی حاکم بر اخذ کارت بازرگانی:

دارا بودن کارت بازرگانی به تنهایی منجر به وضع مالیات نمی گردد درآمد مشمول مالیات که به وسیله اظهارنامه مالیات ارسال می گردد و توسط ممیز مالیاتی رسیدگی می شود تعیین کننده مالیات قابل پرداخت خواهد بود.

برای اشخاص حقیقی بر اساس درآمد مشمول مالیات طبق نرخ ماده ۱۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم و برای اشخاص حقوقی ۲۵% درآمد محاسبه و اخذ میگردد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت بازرگانی اشخاص حقوقی :

اصل اظهارنامه دفتر ثبت تجارتی که به گواهی اداره ثبت شرکتها رسیده باشد

اصل گواهی پلمپ دفاتر قانونی از اداره ثبت شرکتها

در خصوص شرکت های با مسئولیت محدود ارائه یک برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکتها و شرکت نامه که ممهور به مهر اداره ثبت شرکت ها باشد الزامی می باشد و در خصوص شرکت های سهامی خاص و عام ارائه یک برگ کپی اظهار نامه سهامی خاص یا عام که ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها باشد الزامی است

اصل گواهی عدم سوء پیشینه مدیرعامل شرکت

فرم دال تکمیلی از سایت به همراه امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و که گواهی امضاء در دفتر اسنادرسمی به ثبت رسیده باشد

اصل گواهی موضوع ماده ۱۸۶ق.م .م مربوط به آخرین سال عملکرد مبنی بر بلامانع بودن صدورکارت بازرگانی در سال جاری به آدرس دفتر مرکزی شرکت

اصل روزنامه رسمی تاسیس و کلیه تغییرات شرکت اعم از تغییر آدرس و تعیین سمت اعضای هیئت مدیره و وضعیت حق امضاء و موضوع فعالیت شرکت که بایستی صادرات و واردات کالا در آن درج شده باشد

اصل کارت ملی مدیرعامل در صورت داشتن هر گونه تغییرات در مشخصات سجلی اسکن و بارگذاری تصویرشناسنامه از تمامی صفحات الزامی میباشد و دو قطعه عکس جدید ، تمام رخ ، ساده رنگی و با پشت زمینه سفید

اصل مدرک تحصیلی معتبر (حداقل دیپلم) متوسطه مدارک خارج از کشور پس از ارزشیابی توسط اداره دانش آموختگان وزارت علوم مورد پذیرش می باشد

تبصره:

دارندگان پروانه بهره برداری صنعتی، کشاورزی، معدنی، خدمات فنی مهندسی و خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات  ICTازمراجع ذیربط مشروط به انقضای دو سال از تاریخ صدور پروانه، ازارائه مدرک فوق معاف می باشند

اصل کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای آقایان

تبصره: متقاضیانی که سن آنان ۵۱ سال تمام شمسی باشد از ارائه پایان خدمت معاف می باشند

داشتن حداقل سن۲۳ سال تمام

اصل گواهی بانک مبنی بر تایید حساب جاری و حسن اعتبار بانکی به نام متقاضی

در این زمینه فقط روی فرم الف قابل قبول است با مهر امضای رئیس شعبه بانک متقاضی

همچنین حسابهای جاری شتاب مربوط به شهرستانها در صورتیکه روی فرم الف تایید شده باشد قابل قبول است

ارائه یکی از مدارک ملکی ذیل

الف: اصل سند مالکیت شش دانگ به نام شرکت، به آدرس دفتر مرکزی

ب: اصل اجاره نامه محضری معتبر به نام شرکت، برای محل کار و به آدرس دفتر مرکزی

ج: اصل اجاره نامه بنگاه املاک دارای کد رهگیری و هولوگرام دار به نام شرکت برای محل کار و به آدرس دفترمرکزی که کاربری اداری یا تجاری در آن ذکر گردیده باشد

مدرک تولیدی معتبر از یکی از وزارتخانه های تولیدی برای واحدهای تولیدی صنوف تولیدی دارای پروانه کسب مشمول این بند نمی گردند

ارائه کد اقتصادی جدید (اصل و کپی) و یا ارائه تاییدیه پیش ثبت نام و ثبت نام در سایت Tax.gov.irمبنی بر واحدمالیاتی و شماره پرونده مشخص شده باشد

نکاتی پیرامون کارت بازرگانی شخص حقوقی:

کارمندان کلیه وقت دستگاه های دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

ارائه حداقل مدرک تحصیلی دیپلم الزامی است

حضور مدیرعامل و یا نماینده قانونی او در مراحل برابراصل نمودن مدارک الزامی است

آدرس های درج شده در اظهارنامه دفترثبت تجارتی ،مفاصا حساب دارائی و سند مالکیت یا اجاره نامه محضری یا کدرهگیری دار باید تجاری و یا اداری و همچنین باید با هم مطابقت داشته باشند.

برای هر واحد ملکی و به همان آدرس فقط یک کارت بازرگانی صادر می گردد.

حضور مدیرعامل در کلاسهای آموزشی بر اساس نوع مدرک تحصیلی الزامی است

کلیه مدارک هویتی و شرکت در محل اتاق بازرگانی برابر اصل میگردد

متقاضیان محترم درانتخاب رشته فعالیت های خاص در زمان تکمیل اطلاعات ثبت نامی از طریق سایت این اتاق دقت فرمایند که رشته های انتخاب شده در راستای نیازهای وارداتی آنان باشد زیرا تنها واردات در چهارچوب رشته های انتخابی امکان پذیر خواهد بود و همچنین برای صادرات کالا محدودیتی وجود ندارد.

واگذاری کارت بازرگانی به اشخاص دیگر منجر به ضرر و زیان و تبعات مالیاتی برای شما خواهد شد و بسیاری از کسانی که کارت بازرگانی خود را به دیگران واگذار نموده اند بعلت بدهی مالیاتی ممنوع الخروج شده اند.