اخذ جواز تاسیس صنایع

جواز تاسیس صنایع چیست؟

۱. جواز تاسیس صنایع مجوزی است که دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی جهت فعالیت در زمینه تولیدی یا اقتصادی اخذ می نماید.

۲. این جواز، به دارنده آن اجازه می دهد در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز ذکر شده فعالیت نماید.

۳. جواز صنایع ، با توجه به نوع محصولاتی که متقاضی می خواهد در آن زمینه فعالیت نماید باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی یا سایر ارگان های مرتبط اخذ گردد.

ضمناً برای تولید برخی از کالاهای مختلف نظیر سرنگ، نخ های جراحی و غیره یا احداث کارخانه های داروسازی و کارخانه های مواد غذایی، قبل از انجام هر کاری بایستی اخذ مجوز از وزرارت بهداشت را کسب نماید.

نکته: باید توجه داشت که برای گرفتن یک جواز باید کالاهای درخواستی متقاضی با هم سنخیت و همخوانی داشته باشند و برای مثال مواد غذایی و مواد شوینده نمی توانند در یک جواز ذکر گردد.

 مدارک مورد نیاز برای اخذ جواز تاسیس صنایع

مدارک اخذ جواز تاسیس برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه هر دوی ان را برای شما شرح می دهیم:

الف) مدارک لازم برای اخذ جواز شخص حقیقی

۱. کپی شناسنامه فرد متقاضی

۲. کپی کارت ملی شخص متقاضی

۳. کارت پایان خدمت فرد متقاضی  

۴. اخذ مجوزلازم از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

ب) مدارک لازم برای اخذ جواز شخص حقوقی

۱. کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء

۲. کارت پایان خدمت دارندگان حق امضاء  

۳. اخذ مجوز ها و انجام استعلامات لازم 

۴. روزنامه رسمی تاسیس شرکت

۵. کپی اساسنامه شرکت 

۶. کپی شرکتنامه یا اظهارنامه شرکت

۷. روزنامه رسمی آخرین تغییرات مدیران شرکت

۸. مهر شرکت

اخذ جواز تاسیس صنایع

مشخصات شما
مشخصات شرکت
مرحله آخر

نام و نام خانوادگی *  

تلفن ثابت

تلفن همراه *    

ایمیل