درخواست امور مالیاتی

چنانچه انجام خدمات و انجام امور مالیاتی از قبیل تهیه و تنظیم و ارسال اظهارنامه علملکرد و عدم فعالیت، ارسال لیست مالیات بر حقوق، کاهش جرایم مالیاتی و دفاع در هیئت های حل اختلاف مالیاتی خود را دارید نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید تا کارشناسان موسسه مالی انتخاب در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

فرم امور مالیاتی

مشخصات شما
مشخصات شرکت
مرحله آخر

نام و نام خانوادگی *  

تلفن ثابت

تلفن همراه *    

ایمیل