اخذ دفاتر پلمپ

خواهشمند است درصورتی که تقاضای اخذ پلمب دفاتر قانونی را دارید نسبت به تکمیل اطلاعات و ثبت درخواست خود اقدام نمایید تا کارشناسان موسسه ثبتی انتخاب در اسرع وقت با شما تماس حاصل نمایند.

فرم اخذ دفاتر پلمپ

مشخصات شما
مشخصات شرکت
مرحله آخر

نام و نام خانوادگی *  

تلفن ثابت

تلفن همراه *    

ایمیل