لیست و شیوه قیمت گذاری

شاید برایتان اتفاق افتاده باشد و تجربه نامطلوبی برایتان به ارمغان آورده که زمانی که استعلام یک قیمت به صورت تلفنی انجام می پذیرد متاسفانه بعد از مراجعه و قرار ملاقات حضوری با قیمت بسیار بالاتر از آنچه بیان شده مواجه می شوید که تحت عناوین دیگری از قبیل کارمزد خدمات اعلام گریده و یا میانگین هزینه خدمات اعلام شده و غیره توجیه می گردد و در وهله اول آن چیزی که بیشتر منجر به ناراحتی مان می شود تخطی از اصول اخلاقی و عدم رعایت تعهد اخلاقی طرف مقابل مان است و مسلما هزینه های خدمات و فروش کالا و غیره بایستی مبتنی بر اصل صداقت و همراه با شفافیت برای متقاضی باشد به طوری که متقاضی همان مبلغی را پرداخت نماید که از طریق مشاوره تلفنی اعلام کرده و یا از طریق رویت هزینه خدمات در سایت بازدید نموده است بر همین اساس باید شرح خدمات و مبالغ ذکر شده و عنوان شده با آنچه در عمل اتفاق می افتد مطابق باشد تا متقاضی با قیمت واقعی آنچه باید پرداخت نماید مطلع گردد و در عمل انجام شده قرار نگیرد و با شفافیت کامل بهترین گزینه را انتخاب نماید. ما در موسسه ثبتی انتخاب تمام هزینه های خدمات را در جدول برای شما متقاضی محترم تشریح و به تفکیک منتشر می کنیم که پیش از اقدام به انجام خدمات با مراجعه به وب سایت از ریز هزینه های که باید پرداخت نمائید آگاه شوید.

خدمات شیوه قیمت گذاری   قیمت ها
خدمات ثبت شرکت ثبت سامانه و ورود اطلاعات،ارسال مستندات به اداره،حق الوکاله وکیل،پیگیری و مشاوره تا دریافت کلیه اوراق ثبتی+روزنامه رسمی ثبت شرکت سهامی خاص 
1,800,000
1,600,000
ثبت شرکت مسئولیت محدود
2,700,000
2,500,000
ثبت موسسات غیر تجاری
1,800,000
1,500,000
خدمات تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه،ثبت در سامانه،ارسال به اداره پست و ثبت شرکتها،پیگیری،حق الوکاله وکیل،دریافت آگهی + روزنامه رسمی ثبت صورتجلسه تغییرات 
900,000
700,000
خدمات مالکیت های معنوی ثبت برند تادریافت گواهینامه 10 ساله به همراه روزنامه های رسمی , ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، حق الوکاله وکیل ، پیگیری و مشاوره ثبت برند و لوگو
3,800,000
3,500,000
ثبت طرح صنعتی 5 ساله و دریافت آگهی اداره ثبت شامل ورود اطلاعات ، تنظیم مستندات ، حق الوکاله وکیل ، پیگیری و مشاوره ثبت طرح صنعتی
2,200,000
2,000,000
تنظیم اطهارنامه  تا اخذ تاییدیه اداره مالکیت های معنوی و ارجاع به پژوهشکده ثبت اختراع
2,200,000
2,000,000
خدمات مالیاتی

ورود اطلاعات،پیگیری و مشاوره،پست و ارسال به اداره در تهران و شهرستان

ثبت نام دفاتر پلمپ
350,000
300,000
ورود اطلاعات+تشکیل پرونده مالیات بر ارزش افزوده+پرداخت حق التمبر+ اخذ کد اقتصادی اخذ گواهی ارزش افزوده
1,300,000
1,000,000
ورود اطلاعات+تشکیل پرونده مالیاتی+تعیین حوزه مالیاتی+پرداخت حق التمبر+ اخذ کد اقتصادی اخذ کد اقتصادی
2,200,000
2,000,000
خدمات بازرگانی  ورود اطلاعات+اخذ دفاتر پلمپ+ثبت نام اظهارنامه دفاتر تجارتی+ثبت نام کلاس های آموزشی اتاق بازرگانی+اخذ نسخه الکترونیک کارت بازرگانی اخذ کارت بازرگانی 
3,500,000
3,000,000
ورود اطلاعات+اخذ دفاتر پلمپ+ثبت نام اظهارنامه دفاتر تجارتی+اخذ نسخه الکترونیک کارت عضویت بازرگانی اخذ کارت عضویت اتاق بازرگانی
2,500,000
2,000,000
جواز تاسیس صنایع جواز تاسیس صنایع
2,500,000
2,000,000

هشدار: در نظر داشته باشید قیمت خیلی پایین و غیرقابل باور نظیر ثبت شرکت فقط با 200/000 هزار تومان و همچنین عناوینی تحت عنوان کارمزد موسسه در برخی از سایت های موسسات همکار درج گردیده که قیمت تمام شده و نهایی خدمات نیست و پرداخت واقعی با آنچه در عمل اتفاق می افتد تفاوت فاحش و آشکاری دارد.

هشدار: پیرو بخشنامه شماره 99/ 140786 مورخ 1399/07/27 هیچ گونه الزامی برای پرداخت روزنامه کثیرالانتشار برای تغییرات کلیه شرکت های سهامی خاص ، مسئولیت محدود و موسسه غیرتجاری و غیره ندارید و فقط برای تاسیس ثبت شرکت با مسئولیت محدود ملزم به پرداخت روزنامه کثیراالنتشار هستید.( همچنین هیچ الزامی برای پرداخت روزنامه کثیرالانتشار تاسیس شرکت سهامی خاص و موسسه غیر تجاری وجود ندارد.)

هشدار: شایان ذکر است هزینه های اعلام شده از طرف برخی از همکاران شامل هزینه پرداخت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار نمی شود و پس از مراجعه جهت دریافت مدارک ثبتی مطلع می گردید که مبلغ پرداختی شما غیر از پرداخت روزنامه های فوق الذکر بوده و مسئولیت پرداخت بر عهده شماست.

هشدار: هزینه روزنامه کثیرالانتشار با حق الدرج روزنامه کثیرالانتشار یکسان می باشد و تحت عنوان مجزا حق الدرج و روزنامه کثیرالانتشار مبلغی اضافه پرداخت ننمایید.

هشدار: پرداخت هزینه حق الثبت بر اساس سرمایه شرکت تعیین می گردد و در برخی از موسسات ترغیب شما بر تاسیس ثبت شرکت با سرمایه بسیار بالا در نهایت منجر به ارجاع به لیست غیرواقعی پرداخت حق الثبت می گردد ، و متاسفانه پس از آن منتهی به مشکلات مالیاتی در موعد پرداخت نیم در هزار مالیاتی و پرداخت 4 %مالیات نقل و انتقال سهام شرکت می گردد.