خدمات مالیاتی

کلیه شرکت ها (اشخصاص حقوقی) و اشخاص حقیقی که در امور تجاری و غیر تجاری قعالیت دارند مکلف به انجام تکالیف قانونی و مالیاتی هستند پس باید نسبت به اجرای خدمات مالیاتی (انجام خدمات مالیاتی و مالی) مربوط به شرکت یا موسسه خود اقدام کنند. این اقدام باعث می گردد که ساختار مالیاتی و مالی به درستی چیده شود و راهکارهای خوبی برای پرداخت مناسب و به موقع مالیات ارائه شود.
این تکالیف قانونی مربوط به موسسات یا شرکت هایی که معافیت مالیاتی دارند هم می باشد. طبق تبصره ۱ ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات های مستقیم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر(طبق زمان بندی سازمان امور مالیاتی) شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون می باشد. این قانون به این معناست که اگر شرکت یا موسسه ای داری معافیت مالیاتی هم هست می بایست نسبت به اجرای تکالیف خود اقدام کنند.
مالیات ها به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیر مستقیم می باشد کهاز مودی یا مصرف کننده دریافت می شود. مالیات بر درامد، مالیات بر ارزش افزده، مالیات بر اجاره و مالیات بر حقوق بیشترین پرداختی را برای شرکت ها و اشخاص حقیقی دارد.
رایج ترین خدمات مالیاتی مربوط به شرکت ها یا موسسات غیر تجاری در ذیل آمده است:
• ثبت نام دفاتر پلمپ
• اخذ گواهی ارزش افزوده
• اخذ گواهی کد اقتصادی

دفاتر پلمپ:

پس از ثبت شرکت تجاری، یکی از اولین اقداماتی که باید انجام شود پلمپ دفاتر قانونی است. انجام این کار ارتباطی با میزان فعالیت شرکت ندارد. یعنی صرف نظر از این‌که شرکت شما در حال حاضر فعال است یا خیر، پلمپ دفاتر باید انجام شود. در همین ابتدای امر باید ذکر کنیم که هیچ تفاوتی بین پلمپ دفاتر قانونی و پلمپ دفاتر تجاری وجود ندارد و در واقع هر دو به یک معنا هستند.
با این اوصاف شاید از خودتان بپرسید که که دفتر پلمپ چیست؟ همه شرکت‌ها و اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ثبت هزینه‌ها و درآمدهای خود در بازه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه و اظهار کردن آنها ملزم به وارد کردن اطلاعات حساب و کتاب خود در این دفاتر هستند. این دفاتر برای اینکه مورد قبول اداره مالیات قرار بگیرند و قابل استناد باشند باید پلمپ شوند، یعنی باید به امضای نماینده اداره ثبت برسد. این دفاتر از این جهت حائز اهمیت است که مانع هرگونه تقلب و جابجایی ثبت گزارش‌های مالی می‌شود ولی در صورتی که دفاتر قانونی پلمپ نشده باشند برای بازرسین مالیاتی فاقد اعتبار خواهند بود.

در واقع دفاتر پلمپ اشاره به دفاتری دارد که محل ورود اطلاعات مربوط به عملکرد مالی شرکت است. دفاتر پلمپ شرکت حاوی ریز لیست هزینه ها و در آمدهای شرکت است که معیار محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی به حساب می‌آید. بدین معنی که بر اساس قوانین مالیاتی کشور هرشخص موظف است ۲۵% از سود خالص سالانه خود را به عنوان مالیات بپردازد و نحوه محاسبه سود خالص هر شخص یا شرکت از تفریق درآمدها و هزینه های وی حاصل می شود و این هزینه ها و درآمدها در دفاتر پلمپ یافت می شود و توسط ممیز اداره مالیات هر ساله بررسی و بر همین اساس میزان مالیات اشخاص حقوقی یا حقیقی معین می گردد. پیش از اینکه بتوانید از دفتر استفاده کنید، نماینده اداره ثبت، دفاتر تجاری شما را مهر، امضا و شماره‌گذاری می‌کند. سپس می‌بایست اظهارنامه پلمپ دفاتر تکمیل شده و به تایید نماینده ثبت برسد. در ادامه دو طرف قیطان دفاتر با مهر وزارت دادگستری ممهور و منگنه می‌شود به طوری که عملا امکان جابجایی و دست‌بردن در صفحات وجود ندارد. حالا دفاتر قانونی شما آماده استفاده و ثبت رویدادهای مالی بنگاه اقتصادی شماست. در پایان سال حتی اگر دفاتر سفید باشند نیز باید تحویل اداره مالیات شوند. به عبارتی می‌توان گفت پلمپ دفاتر اجباری است حتی اگر شرکت شما هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی نداشته باشد.

دفتر روزنامه چیست؟

دفتر روزنامه دفتری است که در آن ریز هزینه ها و سود و زیان به صورت روزانه وارد خواهد شد.
همچنین دفتر روزنامه دفتری است که عملیات ثبت شده در دفتر روزنامه بر حسب سرفصل یا کد گذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می شود. (کلیه عملیات ثبت شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود)
دفتر مشاغل (دفتر دامد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ،شرح معاملات ،درآمد ،هزینه و دارایی های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت گردد.

دفتر کل چیست؟

دفتر کل دفتری است که درآن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه به صورت هفتگی درآن وارد می شود دفاتر روزنامه و کل به صورت سالیانه در سال جاری آن سال و سال بعد اخذ می شوند که در سال مالی هر شرکت این دفاتر تکمیل می شود.

گواهی ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیاتی است که در طول چند سال گذشته به قوانین مالیاتی اضافه شده و مودیان موظف هستند که آن را به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند . مودیان این مالیات در واقع همه مصرف کنندکان کالاها و خدمات می باشند . مصرف کننده می تواند مصرف کننده اولیه ، بینابینی و یا مصرف کننده نهایی باشد . هر کالایی که تولید میشود در هر مرحله تولید به ارزش آن افزوده میشود و در زمان انتقال به مصرف کننده بعدی باید مالیات ان توسط خریدار پرداخت شده و فروشنده هم در هر دوره سه ماهه اقدام به پرداخت این مالیات به سازمان امور مالیاتی نماید . که در صورت عدم پرداخت آن مشمول جرایم سنگین میشود ضمن اینکه فروشنده باید گزارش خرید و فروش های خود را هم به همراه مبلغ ارزش افزوده تا ۱۵ روز بعد از پایان هر فصل اعلام نماید . تهیه و تنظیم این اظهارنامه و گزارش مربوط به خرید و فروش ها باید با دقت و صداقت صورت گرفته تا مشمول جریمه نگردد . این گواهینامه به گواهینامه ثبت نام ارزش افزوده معروف بوده که دریافت کنندگان مالیات بر ارزش افزوده باید این گواهینامه را داشته باشند . نحوه گرفتن این گواهینامه به صورتی است که بعد از ثبت نام نهایی و ارائه اظهارنامه سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده باید نامه ای به سازمان امور مالیاتی تنظیم شده و در آن درخواست دریافت گواهینامه ذکر گردد . سازمان امور مالیاتی بعد بررسی اسناد و نامه ارسال شده در صورت عدم وجود نقص گواهینامه ۶ ماهه صادر کرده که باید بعد از پایان ۶ ماه دوباره تمدید گردد . بدون داشتن این گواهینامه دریافت هر گونه مالیات بر ارزش افزوده غیر قانونی بوده و مشمول جریمه می گردد . برای همین مودیان باید مراقب تمدید گواهینامه ارزش افزوده خود بوده چرا که تاخیر در تمدید ان می تواند کلیه فعالیت ها و مراودات مالی آنها را دچار اخلال کرده و دردسرهایی برای آنها بوجود اورد .

کد اقتصادی

کد اقتصادی تا سال ۹۹ کد ۱۲ رقمی بود که از طرف واحد عملیات سازمان امور مالیاتی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که فعالیت تجاری دارند اختصاص داده می شد. در واقع " کد ۱۲ رقمی " کد احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی بود. اما از اواسط سال ۹۹ طبق مصوبه هیئت دولت در راستای مقررات زدایی قرار بر این شد که بعد از تشکیل پرونده کد اقتصادی ارائه مدارک، همان شناسه ملی شرکت به عنوان کد اقتصادی شرکت اختصاص داده شود. دریافت کد اقتصادی برای تمام فعالان عرصه تولید، توزیع، مونتاژ و صادرات و واردات ضروری می باشد. چه اشخاص حقیقی و چه اشخاص حقوقی نیاز است جهت فعالیت اقتصادی خود نسبت به ثبت نام کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی اقدام نمایند. لازم به ذکر است که اخذ کد اقتصادی برای شخصیت­های حقیقی منوط به ارائه پروانه کسب و معرفی محل فعالیت است.

آنلاین ثبت کنید